BAR Handel

Arbejdsmiljøorganisationen (AMO)

Alle virksomheder har de samme arbejdsmiljøopgaver, som skal løses i samarbejde mellem arbejdsgiver, de ansatte og eventuelle arbejdsledere.

 

I virksomheder med mindst 10 ansatte skal samarbejdet foregå i en arbejdsmiljøorganisation (AMO), bestående af arbejdsgiveren eller dennes repræsentant, valgte arbejdsmiljørepræsentanter og udpegede arbejdsledere.

 

Der er krav til selve opbygningen af AMO, som man skal være opmærksom på, hvis man skal oprette ny AMO eller tilpasse en eksisterende sikkerhedsorganisation.

 

AMO har både daglige opgaver og strategiske opgaver, med det mål at afdække og løse de eksisterende arbejdsmiljøproblemer samt arbejde med forebyggelse.

 

Et godt arbejdsmiljø fører til:

 

Øget arbejdsglæde og motivation og dermed øget produktivitet

At arbejdet ikke medfører skader, ulykker og nedslidning

Færre omkostninger som følge af ulykker og erhvervsbetingede lidelser

Lavt sygefravær

Mindre personaleudskiftning

 

Du kan downloade en pdf med alt materialet samlet ved at klikke her

 

Arbejdstilsynet har haft materialet til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Materialet er en formidlingsmæssig omskrivning af lovgivningen, derfor skal materialet ses i sammenhæng med tekst og indhold i den gældende bekendtgørelse.

Kontakt Fællessekretariatet, Børsen, 1217 København K Email os på info@barhandel.dk Tip en ven om denne side Tilmeld dig nyhedsbrev

BAR Handel materialer kan du rekvirere gratis, hvis du/virksomheden er tilknyttet HK Handel, Fødevareforbundet NNF, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Brugsforeningens arbejdsgiver-forening, Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, De Danske Slagtermestre, Bager- og konditormestre i Danmark samt Lederne.

 

Kontakt BAR Handels fællessekretariat info@barhandel.dk eller nævnte organisationer.

 

Er man ikke tilknyttet branchens organisationer, kan materialerne købes hos www.arbejdsmiljobutikken.dk eller på tlf: 39 16 52 30