Hvad er kravene?

 

Ifølge arbejdsmiljøloven skal alle butikker træffe de nødvendige foranstaltninger vedrørende førstehjælp, brandbekæmpelse og evakuering, så der er forsvarlig mulighed for flugt og redning af personer ved brand og andre ulykker. Personalet skal også have den nødvendige instruktion i at forebygge og bekæmpe brand samt at evakuere butikken. Det er sikkerhedsorganisationen, og hvis der ikke er krav om en sådan, arbejdsgiver i samråd med de ansatte, som afgør, hvad der er nødvendigt.


Ejeren, brugeren eller den driftsansvarlige for butikker til flere end 150 personer* skal endvidere overholde Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for blandt andet butikker med krav til instruktion af personale i ordensregler, brand- og evakueringsinstruks samt reglerne for flugtveje, branddøre og brandslukningsmateriel.


* Fremgår af byggetilladelsen ellers kontakt redningsberedskabe

 

 

Butikker i storcentre. Butikker som deler flugtveje med andre butikker for eksempel i storcentre er også omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter, hvis de tilsammen har plads til flere end 150 personer. Spørg for eksempel centeradministrationen, udlejer eller den driftsansvarlige, hvis du er i tvivl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Branchearbejdsmiljørådet for detailhandelsområdet | Fællessekretariatet | Børsen | 1217 København K | Tlf: 33 74 60 00 | E-mail: info@barhandel.dk
-->